Välkommen till Tanumshede Norra Fiber ekonomisk förenings hemsida

 


 

 

 

 

Protokoll  
  Protokoll Fiberföreningens årsstämma 2024
  Protokoll Fiberföreningens årsstämma 2023
  Protokoll Fiberföreningens årsstämma 2022
  Protokoll Fiberföreningens årsstämma 2021
  Protokoll Fiberföreningens årsstämma 2020
  Protokoll Fiberföreningens årsstämma 2019
  Protokoll Fiberföreningens årsstämma 2018
  Protokoll Fiberföreningens årsstämma 2017
  Protokoll Fiberföreningens årsstämma_2016
  Protokoll Fiberföreningens årsstämma 2015
  Protokoll Fiberföreningens årsstämma 2014
Avtal
  Anslutningsavtal, 2019-10-10
  Markupplåtelseavtal
  Avtalsvillkor för tillhandahållande av nättjänster i TNFEFs fibernät, gällande från (2015-05-22) uppdaterad version 2019-04-25
  Avtalsvillkor för tillhandahållande av nättjänster i TNFEFs fibernät, gällande från 2020-09-01
  Överlåtelseavtal
Stadgar  
  Stadgar
   
Kallelse/Dagordning  
 Dagordning för årsstämma 2024
 Kallelse till årsstämma 2023
 Dagordning för årsstämma 2023
 Kallelse till årsstämma 2022
 Dagordning för årsstämma 2022
  Kallelse till årsstämma 2021
 Dagordning för årsstämma 2021
  Kallelse till årsstämma 2020
 Dagordning för årsstämma 2020
  Kallelse till årsstämma 2019
  Dagordning för årsstämma 2019
  Kallelse till årsstämma 2018
  Dagordning för årsstämma 2018
  Kallelse till årsstämma 2016
  Kallelse till årsstämma 2015
  Kallelse till årsstämma 2014
Medlemsansökan  
  Medlemsansökan
Info  
  Info till fastighetsägare
Årsredovisning  
  Revisionsberättelse för 2023
  Årsredovisning för 2023
  Revisionsberättelse för 2022
  Årsredovisning för 2022
  Revisionsberättelse för 2021
  Årsredovisning för 2021
  Revisionsberättelse för 2020
  Årsredovisning för 2020
  Revisionsberättelse för 2019
  Årsredovisning för 2019
  Revisionsberättelse för 2018
  Årsredovisning för 2018
  Revisionsberättelse för 2017
  Årsredovisning för 2017
  Revisionsberättelse för 2016
  Årsredovisning för 2016
  Årsredovisning för 2015
  Årsredovisning för 2014
Byte av hårdvaror  
  Nya hårdvaror 2020 augusti

 

 

 

 

 

 

webmaster@tnfef.se
Senast uppdaterad: 28 mars 2024


  
 Organisationsnummer: 769627-2751  
 Bankgiro: 517-6912 
 IBAN: SE25 8000 0835 1900 3850 0229 
 BIC: SWEDSESS