Välkommen till Tanumshede Norra Fiber ekonomisk förenings hemsida

 


 

 

 

 

Protokoll  
  Protokoll Fiberföreningens årsstämma 2019
  Protokoll Fiberföreningens årsstämma 2018
  Protokoll Fiberföreningens årsstämma 2017
  Protokoll Fiberföreningens årsstämma_2016
  Protokoll Fiberföreningens årsstämma 2015
  Protokoll Fiberföreningens årsstämma 2014
Avtal  
  Avtalsinformation_1
  Anslutningsavtal
  Markupplåtelseavtal
  Tjänsteavtal, 2015-05-22
  Avtalsvillkor för tillhandahållande av nättjänster i TNFEFs fibernät,
gällande från (2015-05-22), uppdaterad version 2019-04-25
 Avtalsvillkor för tillhandahållande av nättjänster i TNFEFs fibernät,
gällande från 2015-05-22
  Överlåtelseavtal
Stadgar  
  Stadgar
   
Kallelse  
  Kallelse till årsstämma 2019
  Dagordning för årsstämma 2019
  Kallelse till årsstämma 2018
  Dagordning får årsstämma 2018
  Kallelse till årsstämma 2016
  Kallelse till årsstämma 2015
  Kallelse till årsstämma 2014
Medlemsansökan  
  Medlemsansökan
Info  
  Info till fastighetsägare
Årsredovisning  
  Revisionsberättelse för 2018
  Årsredovisning för 2018
  Revisionsberättelse för 2017
  Årsredovisning för 2017
  Revisionsberättelse för 2016
  Årsredovisning för 2016
  Årsredovisning för 2015
  Årsredovisning för 2014

 

 

 

 

 

 

webmaster@tnfef.se
Senast uppdaterad: 17 maj 2019


  
 Organisationsnummer: 769627-2751  
 Bankgiro: 517-6912 
 IBAN: SE25 8000 0835 1900 3850 0229 
 BIC: SWEDSESS