Välkommen till Tanumshede Norra Fiber ekonomisk förenings hemsida

 


 

 

 

Styrelsen har följande sammansättning:
Ordförande (1 år) Stig Kjellstorp
Styrelseledamöter Stefan Olofsson, 2 år
  Gerhard Christensson, 1 år
  Cecilia Kjellstorp, 1 år
  Tobias Kellgren, 2 år
Suppleant (2 år) Linnea Olsson Ax
Suppleant (1 år) Thomas Pettersson
Revisorer (1 år) Carl-Erik Corneliusson
  Kenth Johansson
Revisorssuppleant (1 år) Gunilla Hagberg
Valberedning Per Fyrvik (sammankallande)
Raymon Hansson

 

Mailkontakt med styrelsen görs via nedanstående adress:

info@tnfef.se

 

 

 

webmaster@tnfef.se
Senast uppdaterad: 20 april, 2018


  
 Organisationsnummer: 769627-2751 
 Bankgiro: 517-6912 
 IBAN: SE25 8000 0835 1900 3850 0229 
 BIC: SWEDSESS