Välkommen till Kabel-tv-anläggningen Höjden-Gärdet ekonomisk förenings hemsida

 


 

 

   
2017-02-17 Kabel-tv-föreningen har nu formellt upphört (likviderats). Se protokoll under fliken Protokoll
   
2016-11-21

KALLELSE

till extra föreningsstämma med Kabel-TV-anläggningen Höjden-Gärdet ekonomisk förening

onsdagen den 7/12 , kl 18:30 i Skogens hus, Industrivägen 3D, Tanumshede.

Där slutredovisning av likvidationen kommer att ske. Slutredovisningen finns att tillgå på www.tnfef.se, klicka på fliken Kabel-tv för.

Välkommen/ Likvidatorn
  Slutlikvidition, klicka på fliken Protokoll
 

DAGORDNING

Vid  extra föreningsstämma med anledning av slutredovisning av Kabel- TV-anläggningen Höjden-Gärdet ekonomisk förening (i likvidation) 2016-12-07 18:30

  1. Mötets öppnande.
  2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
  3. Godkännande av röstlängden.
  4. Fastställande av dagordning.
  5. Val av två personer jämte ordföranden att justera protokollet.
  6. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
  7. Slutredovisning av likvidationen. Slutredovisningen har funnits tillgänglig på förenings hemsida.
  8. Frågan om stämmans godkännande av slutredovisningen och ansvarsfrihet för likvidatorn.
  9. Mötet avslutas

 

2016-11-21

   
   
   
   
   
  Extra föreningsstämma kommer att hållas i Kabel-tv-föreningen Höjde-Gärdet ekonomisk förening onsdagen den 27 april kl. 18:00 i Skogens Hus, Industrivägen 3D, Tanumshede.

På dagordningen finns en (1) punkt, likvidation av föreningen.

  Ordinarie årsstämma kommer att hållas söndagen den 10 april 2016 kl 17:30 i Futura.
  Nu finns åter tv-kanalen NRK1 i vårt kabel-tv-nät.
  Ordinarie årsstämma kommer att hållas söndagen den 26 april 2015 kl 17:30 i Futura.
  Verksamhetsberättelse för 2014 finns under fliken "Protokoll".
  Ordinarie årsstämma hölls enligt kallelsen söndagen 27/4 2014.
  Protokoll finns under knappen "Protokoll".
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster@tnfef.se
Senast uppdaterad: 17 februari 2017