Välkommen till Kabel-tv-anläggningen Höjden-Gärdet ekonomisk förenings hemsida

 


 

 

Styrelsen har följande sammansättning:
Ordförande (ett år) Stig Kjellstorp
Styrelseledamöter (två år) Cecilia Kjellstorp
  Jan-Evert Mathson
  Irene Hansson
  Magnus Hagberg
Suppleant (ett år) Kari Pelas
  Gerhard Christensson
Revisorer (ett år) Britt Mathson
  Kenth Johansson
Revisorssuppleant (ett år) Rolf Hermansson
Valberedning (ett år) Kenth Johansson
  Dan Andersson

 

webmaster@tnfef.se
Senast uppdaterad: 30 Maj, 2014