Välkommen till Kabel-tv-anläggningen Höjden-Gärdet ekonomisk förenings hemsida

 


 

 

   
2017-02-17 Protokoll från sista mötet i kabel-tv-föreningen
  Slutlikvidation från Bolagsverket
   
2016-11-21

Slutlikvidition

   
  Protokoll från extra föreningsstämma 2016
  Protokoll från kabel-tv-föreningens ordinarie årsstämma 2016
  Kallelse årsstämma 2016
  Resultat- och balansräkning för kabel-tv-föreningen för 2015
  Protokoll från kabel-tv-föreningens ordinarie årsstämma 2015
  Verksamhetsberättelse för kabel-tv-föreningen för 2014
  Kallelse årsstämma 2015
  Resultaträkning och balansräkning för 2014
  Protokoll från kabel-tv-föreningens ordinarie årsstämma 2014.
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster@tnfef.se
Senast uppdaterad: 17 februari 2017